حضرت زینب (س) در خطبه های خود چه فرمودند؟
 

حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا در خطبه ای مردم کوفه را بخاطر یاری نکردن امام حسین (ع) گناهکار خواندند.